Học cách khởi nghiệp kinh doanh – Công đồng kinh doanh UP.neu.vn ( NEU BUSINESS CLUB ) tập hợp các thành viên muốn tìm hiểu cách thức vận hành kinh doanh bằng cách áp dụng công nghệ và quản trị thương hiệu để xây dựng và phát triển một thương hiệu riêng. Tạo thêm nguồn thu nhập thụ động từ đó với chi phí 0 đồng và không ảnh hưởng đến các công việc hiện tại đang làm.

Học cách khởi nghiệp kinh doanh

Công đồng kinh doanh UP.neu.vn Phù hợp với đối tượng muốn Học cách khởi nghiệp kinh doanh nhưng không biết bắt đầu từ đâu hoặc kinh doanh chưa hiệu quả

ĐÂY LÀ CÁC KIẾN THỨC NỀN TẢNG CƠ BẢN bạn cần phải tìm hiểu trước khi trở thành thành viên chính thức của  Công đồng kinh doanh UP.neu.vn NEU BUSINESS CLUB ( UP.Neu.vn )

TẦM NHÌNH TRONG KINH DOANH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU 
Ý TƯỞNG KINH DOANH 
PHÁT TRIỂN KINH DOANH 
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ 

Học cách khởi nghiệp kinh doanh – Công đồng kinh doanh UP.neu.vn

Top